Stoppskylt efter 200 meter

Skylten betyder att du efter 200 meter ska stanna för trafikljuset

Flera vägar

Skylten innebär att det finns en korsning och prioritet ska ges till den övriga trafiken i korsningen

Totalvikt

Skylten visar totalvikten för fordon som är tillåtna på vägen

Maximal bredd

Skylten visar den tillåtna fria bredden för fordon på vägen, vilken inte får överskridas

Detta gäller vid vändningen

Skylten visar den garanterade artikeln på huvudskylten där den gäller

Obligatoriskt stopp på flera vägar

Skylten visar att du måste stanna helt innan du fortsätter köra

Start- och slutsträcka

Skylten visar början och slutet av utrymmet för att förtydliga var innehållet i grundtecknet gäller

Tider och detaljer

Den första raden är vanliga arbetsdagar, den andra är dagen före semestern och den tredje är helgdagar och röda dagar

Bestäm avståndet

Skylten visar avståndet till huvudtrafikskylten ovanför den

Gäller efter skylten

Skylten visar att det som visas på huvudskylten gäller efter skylten

Gäller före och efter skylten

Skylten visar att det som visas på huvudskylten gäller före och efter skylten

Gäller före skylten

Skylten visar att det som visas på huvudskylten gäller före skylten

Gäller till höger

Skylten visar att föremålet som visas på huvudskylten gäller till höger

Lågsynförmåga

Skylten betyder att det finns personer med dålig syn i området och man ska vara försiktig och göra plats åt dem

Gäller till vänster

Skylten visar att objektet som visas på huvudskylten gäller till vänster

Gäller till höger

Skylten visar att föremålet som visas på huvudskylten gäller till höger

Gäller höger och vänster

Skylten visar att objektet som visas på huvudskylten gäller till höger och vänster

Gäller till vänster

Skylten visar att objektet som visas på huvudskylten gäller till vänster

Gäller efter skylten

Skylten visar att det som visas på huvudskylten gäller efter skylten

Gäller före och efter skylten

Skylten visar att det som visas på grundtecknet gäller före och efter skylten

Gäller före skylten

Skylten visar att det som visas på huvudskylten gäller före skylten

Huvudvägen fortsätter till höger

Skylten visar att huvudvägen med den fetstilta linjen på skylten fortsätter till höger

Låg hörselförmåga

Skylten betyder att det finns hörselskadade i området och man ska vara försiktig och göra plats åt dem

Tunnel tecken

Skylten placeras före tunneln för att förhindra inträde i tunneln för en viss kategori av farliga laster eller fordon

Parkeringsbiljett

Skylten betyder att parkering inte är gratis och du måste köpa en biljett för att parkera på denna plats

Tillåten ståtid

Skylten visar den tid som tillåts för fordon att parkera på den plats eller plats där de finns

Parkering för boende i området

Skylten innebär att parkeringen är reserverad för boende i området och du har inte rätt att parkera på den

Parkeringsskiva

En åtkomsttidskiva för att avgöra när du parkerar på platsen så att du inte utsätts för böter

En avgift ska betalas

Skylten innebär att parkering ska betalas, inte gratis, och du måste köpa biljett

Parkering för personer med särskilda behov

Särskild parkering för personer med särskilda behov. Du kan inte använda den här platsen och parkera på den