Bestäm riktningen

Plattan visar trenden enligt namnet på regionen

Regi enligt regissören

Skylten visar riktningen till området från rondellens avfarter

Spanska ankn

Skylten visar att det finns en spansk avledning att vända

Namn på områden och vägbeskrivningar

Tavlan visar namnen på områdena och riktningen

Det finns en väg ut

Tavlan visar namn, riktning på området och avstånd

Vägbeskrivning till staden

Riktning och namn på området och placerad nära korsningar

Namn på områden och vägbeskrivningar

Skylten visar namnen på områdena och riktningen

Motorvägsavfartsskylt

En skylt som visar namnet på området före motorvägsavfarten

Riktning enligt körfält

Skylten visar riktningen enligt körfältet

Vägbeskrivning på motorvägar

Skylten anger destinationen och är placerad på motorvägar

Namn på platsen för området

Plattan visar namnet på platsen och staden

Namn på staden eller kommunen

Skylten visar namnet på staden eller kommunen

gatunamn

Skylten visar gatans namn och är placerad på vägarna

Namnet på floden eller sjön

Plåten visar namnet på vattendraget, till exempel en å eller en sjö

Avståndskontrolltavla

Skylten visar stadens namn och avståndet

Motorvägsnummer

Skylten visar väg- eller motorvägsnummer

Den ledande vägen

Skylten visar att vägen leder till E4:an

Ruttnummer

Skylten visar vägnumret som du kör på

Den ledande vägen

Skylten visar att vägen leder till väg 58

Omdirigering av rutt

Skylten visar att vägen håller på att göras om till väg 58

Körfält

Tre separata körfält beroende på destination

Gränsskylt

Plattan placeras vid gränsen till ett annat land

Tillfällig omläggning av vägen

Skylten visar att vägen är tillfälligt omlagd

En alternativ körväg

Du måste följa pilen på grund av vägarbeten

Konvertera gångfältet

Skylten visar att körfältet är förskjutet till höger

Trafikfältet är avstängt

Skylten indikerar att driving range är tillfälligt stängd

Väg för farlig last

Vägen är lämplig för lastbilar lastade med farligt material

Stativ med tak

Målningen visar att det finns en parkeringsplats med tak

Cirkulär plats

Det vill säga att du ringer in ett specifikt område

Uttagsnummer

Avfartsnumret betyder också att vägen är internationell

Räddningsplats

Målningen visar platsen för räddningsplatsen

Guide cyklar till vägen

Skylten visar destinationen för cyklar

platsens namn

Plattan visar namnet på regionen eller platsen

Riktning med avstånd

Tavlan visar destinationen med avstånd

Avstånd till plats

Skylten visar cyklar avståndet till platsen

Cykelbana

Skylten betyder att stigen är för cyklar

Parkering med transport

Skylten betyder att det finns parkering och kollektivtrafik

Parkering med tåg

Skylten betyder att det finns en hållplats och en tågstation

Stanna med bussar

Skylten betyder att det finns en hållplats och en busstation