Tre körfält

Skylten betyder att det finns ett fält som leder till vägen och det kommer att finnas tre fält för körning

Två körfält

Skylten betyder att det finns ett fält kopplat till vägen och det blir två körfält

Slå samman ett fält med tre fält

Skylten betyder att vägen från höger kommer att smälta samman med trafikfälten

Slå samman ett fält från sidan

Skylten innebär att en sidoväg läggs samman med de tre körfälten

Slå samman ett fält med två fält

Skylten innebär att en sidoväg kommer att kombineras med två körfält

Två fält mot 1+2 fält

Skylten betyder att det finns två körfält till höger, ett körfält på andra sidan och en barriär som skiljer dem åt

Två fält mot 1+2 fält

Skylten betyder att det finns två körfält till höger och ett körfält på andra sidan utan skiljebom

Körfältet slutar

Tecknet betyder att det vänstra fältet slutar och det vänstra fältet kommer att slås samman med det högra fältet

Det finns två fält mitt emot ett fält

Skylten betyder att det blir två körfält till höger och ett körfält på andra sidan med en skiljebom

Det finns två fält mitt emot ett fält

Skylten innebär att det blir två körfält till höger och ett körfält på andra sidan utan skiljebom

Det finns tre körfält

Det finns tre körfält, ett fält för körning till höger, ett fält för fram och ett fält för vänster

De två fälten kommer att slås samman

Skylten innebär att två körfält slås samman och det blir ett körfält