Prioriterad trafik är din

Den svarta pilen tillhör dig och betyder att trafikprioritet är din och motsvarande trafik prioriteras

Tvångsstopp

En obligatorisk stoppskylt, och man ska stanna helt och prioritera trafik i båda riktningarna

Prioritet till motsatt körfält

Den röda pilen tillhör dig och betyder att mötande trafik prioriteras

Prioriterad trafik är din

Den vita pilen tillhör dig och motsvarande trafik ger trafikprioritet till dig

Prioriterad triangel

Varningstriangeln gör att man måste väja för övrig trafik i båda riktningarna

Prioritet till motsatt körfält

Den röda pilen tillhör dig och det betyder att motsvarande trafik har prioritet

Huvudgata

Skylten betyder att du befinner dig på en huvudgata och alla relaterade gator ska prioritera dig

Förtur för fotgängare och cyklar

Du bör alltid prioritera fotgängare och cyklar som korsar vägen

Slutet av huvudgatan

Huvudgatan slutar och trafik som kommer från höger prioriteras om inget annat anges