Det är förbjudet att svänga höger

Skylten visar att du inte har rätt att svänga höger och du måste fortsätta köra

Tvångsstopp

Du måste stanna helt i flera sekunder, även om det inte finns några fordon på vägen

Det är förbjudet att svänga vänster

Skylten visar att du inte har rätt att svänga vänster och du måste fortsätta köra

Inga spetsiga däck

Skylten anger att det är förbjudet att använda dubbdäck på denna väg

Det är förbjudet att vända på vägen

Skylten visar att svängning på denna väg är förbjuden och du måste fortsätta köra

Det är förbjudet att köra om fordon

Skylten innebär att omkörningsförbud är för fordon med fler än två däck

Omkörningsförbudet upphör

Förbudet mot omkörning av fordon har upphört och nu kan man köra om fordon

Det är förbjudet att köra om lastbilar

Det är förbjudet för lastbilar att köra om, och denna skylt placeras ofta på motorvägar

Förbudet mot omkörning av lastbilar har upphört

Omkörningsförbudet för lastbilar har upphört och lastbilar kan köra om efter skylten

Hastighetsbegränsningen på vägen

Som förare ska du hålla dig till hastighetsbegränsningsskyltar för att inte utsätta dig för överträdelser

Slut på hastighetsbegränsning

Den tidigare hastighetsbegränsningen på vägen har upphört och den nya hastigheten anges på en skylt

Det är förbjudet att överskrida tullen

När det finns en tullkontroll på vägen ska du inte korsa den utan deras tillstånd

Ingen parkering

Skylten anger att det är förbjudet att stanna på vägen och förbudet gäller efter skylten

Ingen parkering på ett enda datum

På skylten står det att det är förbjudet att stanna på dagar med udda datum

Det är förbjudet att parkera på ett jämnt datum

Skylten indikerar att det är förbjudet att stanna
på dagar som har ett jämnt datum

Parkering är förbjuden enligt datum

När du vill parkera här, se skylten
med tiderna skrivna under skylten

Att stanna och stanna är förbjudet

På skylten står det att det är förbjudet att stanna och stanna på vägen och förbudet gäller efter skylten

Det är förbjudet att parkera på gatan

På skylten står det att parkering är förbjuden på hela gatan om inte annat anges

Parkeringsförbudet har upphört

Skylten innebär att parkeringsförbudet upphör efter skylten på vägen

Stanna för att signalera

Stoppskylten är endast giltig när trafikljuset är trasigt eller endast rött

Det är förbjudet att passera farlig last

Skylten innebär att det är förbjudet att passera fordon och lastbilar lastade med farligt material

Plats för lastning av varor

Skylten betyder att platsen är anvisad för lastning och lossning av gods och att parkera och stanna här är förbjudet

Slutet på lastningsplatsen

Skylten betyder att platsen för lastning och lossning av gods har upphört och du kan stå bakom skylten

En plats att vända sig

Skylten betyder att det finns en vändplats genom vilken man kan svänga och att stanna här är förbjudet

Slut på rotation

Skylten betyder att vändplatsen är slut och följs ofta av en skylt med parkeringsförbud

Traktorer är förbjudna att passera

Skylten betyder att det är förbjudet för alla jordbrukstraktorer att passera på vägen

Förbud mot passage av en viss fordonsbredd

Skylten visar den maximala bredd som tillåts för fordon att passera på vägen

Fotgängartrafik är förbjuden

Fotgängare är förbjuden på vägen, och bilar placeras vid in- och utfarter på motorvägar och farliga vägar

Trafik med fordon och motorcyklar är förbjuden

Skylten innebär att det är förbjudet att köra fordon och motoriserade mopeder

Bestäm längden på lastbilen

Skylten anger maximal längd för fordon att passera på vägen

Det är förbjudet att passera bekämpningsmedel ::

Skylten innebär att klass 2 bekämpningsmedel är förbjudna att passera på vägen

Lastbilar är förbjudna att passera

Skylten innebär att lastbilar som väger mer än 3,5 ton är förbjudna att passera på vägen

Hästar är förbjudna att passera

Skylten innebär att det är förbjudet för fotgängare att passera på den väg som skylten är placerad på

Förbud mot häst och vagn

Skylten innebär att häst och vagn är förbjuden på denna väg

Förhindra passage av cyklar

Skylten betyder att cyklar är förbjudna på denna väg

Ingen in- eller utgång

Skylten innebär att det är förbjudet att gå in eller ut av vägen och skylten finns på båda sidor om vägen

Släpfordon är förbjudna att passera

Skylten innebär att släpfordon är förbjudet att passera på denna väg

Mindre avstånd mellan fordon

Skylten anger det minsta avstånd som måste lämnas mellan fordon

Maximal fordonshöjd

Skylten anger maximal höjd och dess betydelser Fordon vars höjd överstiger 3,5 meter är förbjudna att passera

Fordon är förbjudna att passera

Skylten innebär att fordon med 4 däck är förbjudna att passera

Motorcyklar är förbjudna

Skylten betyder att motorcyklar är förbjudna att passera på denna väg

Det är förbjudet att gå in på vägen

Skylten innebär att inträde på vägen är förbjudet, men utfart är tillåtet för mötande bilar