en lastbil

Lastbil med släp

Personlig bil

Bil med släp

Transportbuss

Traktor

Motorcykel

cykel

Trailer

Fotgängarbräda

Människor med särskilda behov

Laddningsplats för bil