En korsning som inte är skyddad av en bom

Skylten betyder att korsningen inte är skyddad av bom och du måste kontrollera att spåret är fri innan du korsar

En korsning skyddad av en bom

Skylten innebär att korsningen skyddas av en bom som stänger när ett tåg kommer

Rött trafikljus

Ett rött trafikljus ska stoppas även om bommarna är höjda.Du får inte passera dem om de är röda

Korsning med en järnväg

Skylten betyder att korsningen är med en järnväg

En korsning med mer än ett spår

Skylten anger en korsning med mer än en järnväg

En korsning med flera räls

Skylten betyder att korsningen är med flera järnvägar

Varning för att du närmar dig en järnväg

Gula skyltar informerar dig om att du närmar dig en korsning med en järnvägslinje som börjar i ordningen ABC

Flyttbarriär i korsningen

Formen på barriären som skyddar korsningen när ett tåg kommer är gjord av ett mjukt material som går sönder om det krockar med det

Plan järnväg

Skylten informerar om att det finns en korsning med en järnväg i nivå med vägen