Var försiktig, det är en sluttning framför dig

Tecknet indikerar att det finns en sluttning och siffran inuti skylten bestämmer hur allvarlig lutningen är

Var försiktig, sväng vänster

Skylten visar att det finns en vänstersväng och sedan en högersväng (flera svängar)

Var försiktig, det finns en skarp vänstersväng

Skylten visar att det finns en skarp vänstersväng på vägen (du behöver inte använda en gropar här).

Var försiktig, det finns en vindbro framför dig

Skylten indikerar att det finns en bro i rörelse, det vill säga den öppnar och stänger, och det finns ett trafikljus

Var försiktig, det är en kulle framför dig

Tecknet indikerar att det finns en sluttning och siffran inuti skylten bestämmer hur allvarlig lutningen är

Var försiktig, det finns en gupp framför dig

Skylten visar att det finns ett farthinder framför dig. Det betyder också att det finns ett konstgjort farthinder.

Var försiktig, det är en ojämn väg

Skylten visar att vägen är ojämn eller så finns det flera farthinder framför dig

Var försiktig, det finns en brygga framför dig

Skylten visar att det finns en brygga, man kan köra fram men vägen tar snart slut

Var försiktig, stenar faller

Skylten indikerar att det finns risk för nedfallande sten från vänster sida Var försiktig när du kör

Akta dig, grusflugor

Skylten indikerar att det finns en möjlighet att grus flyger under däcken, var försiktig

Se upp att vägen är hal

Skylten anger att vägen kan vara halt och är ofta placerad på broar och vägar med ny asfalt

Var försiktig med barn

Skylten anger att det finns barn och är placerad nära skolor och lekplatser

Var försiktig med fotgängare

Skylten visar att det finns fotgängare på vägen Kör försiktigt och titta noga på omgivningen

Akta dig för ett övergångsställe

Skylten visar att det finns ett övergångsställe i närheten Kör försiktigt och var uppmärksam på mötande fotgängare och cyklar

Akta dig för ryttare

Skylten indikerar att det finns hästar och kavalleri och du måste vara uppmärksam när du kör

Akta dig för skidåkare

Skylten visar att det finns skidåkare på platsen och du måste köra försiktigt och vara uppmärksam

Akta dig för cyklar

Skylten visar att det finns en cykelöverfart. Du måste vara mer uppmärksam och försiktig när du kör

Akta dig för olyckor

Skylten anger att olyckor kan inträffa på vägen och att man bör köra försiktigt

Akta dig för vägarbeten

Skylten visar att det pågår vägarbeten och du måste sakta ner hastigheten och vara uppmärksam på arbetarna på vägen

Akta dig för älg

Akta dig för älgar på vägen Du måste vara försiktig eftersom djur kan komma ut ur vägen

Akta dig för rådjur

Skylten indikerar att rådjur kan hoppa på vägen Kör försiktigt och var extra uppmärksam

Akta dig för kor

Skylten visar att det finns kor i området och de kan gå ut på vägen och du måste köra försiktigt

Akta dig för hästar

Skylten indikerar att det finns hästar på platsen och du måste vara uppmärksam och köra med försiktighet och försiktighet

Akta dig för svensexor

Skylten visar att det finns rådjur i området och de får gå ut på vägen, var försiktig och titta noga

Akta dig för får

Skylten visar att det betar får på platsen och du måste köra försiktigt och titta noga

Akta dig för vildsvin

Skylten visar att det kan vara vilda grisar som kommer ut på vägen, och du måste vara uppmärksam och försiktig

Sidovind från höger

Skylten visar att det blåser kraftiga vindar från till höger. Kör försiktigt, särskilt över broar

Flygtrafik från höger

Skylten visar att det finns flygtrafik från höger

Flygtrafik från vänster

Skylten indikerar att det är flygplansrörelse från till vänster. Var uppmärksam när du kör

Akta dig för trafikljus

Skylten indikerar att du snart kommer att möta ett trafikljus Var beredd att stanna vid behov

Akta dig för en ömtålig vägkant

Skylten indikerar att vägkanten kan vara ömtålig och instabil. Var försiktig när du kör

Var försiktig, det finns en tunnel framför dig

Skylten indikerar att det finns en tunnel framför dig, och du måste köra med försiktighet och uppmärksamhet

Se upp för mötande trafik

Skylten visar att du kommer att möta mötande trafik och är ofta placerad på motorvägar. Kör försiktigt

Var försiktig, det finns en rondell framför dig

Skylten visar att det finns en komplex rondell som prioriterar fordon i rondellen

Akta dig för en farlig korsning

Skylten indikerar att det finns en farlig korsning som inte är öppen, och högerregeln gäller inte här

Trevägs eller fyrvägskorsning

Skylten indikerar att det finns en trevägs- eller fyrvägskorsning och högerregeln gäller vid denna korsning

Akta dig för skoter

Akta dig för privata skotrar. Kör försiktigt och försiktigt medan du går på vägen

Akta dig för häst och vagn

Skylten visar att det finns hästskjutsar och man måste vara uppmärksam och vara försiktig i området

Akta dig för jordbrukstraktorer

Skylten anger att man måste vara försiktig med jordbrukstraktorer och att man måste vara uppmärksam och försiktig

Akta dig för kön av bilar

Skylten visar att det kan vara kö av bilar eller trafikstockning och man bör vara uppmärksam

En korsning skyddad av en bom

Skylten visar att det finns en järnvägsövergång skyddad av en bom som stänger när ett tåg kommer

En korsning som inte är skyddad av en bom

En järnvägsövergång är inte skyddad av en bom och du måste kontrollera att det inte finns något mötande tåg innan du korsar

Akta dig för spårvägen

Skylten visar att det finns en spårvagnslinje på vägen, och du måste vara uppmärksam och vara försiktig när du kör

Akta dig för olika faror

Skylten indikerar att det finns separata faror eftersom väg- och lägesförhållandena är olika

Sidovind från vänster

Skylten visar att det blåser kraftiga vindar från vänster. Kör försiktigt, särskilt över broar

Vägen kommer att smalna av till höger

Skylten betyder att vägen blir smal till höger

Vägen kommer att smalna av till vänster

Skylten betyder att vägen blir smal till vänster

Akta dig för den skarpa högersvängen

Skylten indikerar att det finns en skarp högersväng på vägen (du behöver inte använda en grop här).

Akta dig för gupp eller gropar

Se upp för gupp eller gropar för att minska hastigheten. Det är ofta en låg gupp eller gropar i form av en gupp

Akta dig för korsningen till vänster

Skylten betyder att det finns en korsning på vänster sida.Du måste vara uppmärksam och vara försiktig eftersom den inte får exponeras

Korsning med sidovägar

De två svarta linjerna till höger är sidovägar, och den breda linjen böjd till vänster är en huvudväg

Vägen kommer att bli smal

Skylten betyder att vägen kommer snart, marknaden blir smal på båda sidor

Akta dig för en trafikolycka

Skylten betyder att det är en trafikolycka Hur snabbt och var mer uppmärksam

Slutet på affärsområdet

Akta dig för slutet av affärsdistriktet och trafiken kommer att återgå till det normala med den planerade hastigheten